Barbara Pawlus

W przedszkolu
pomoc nauczyciela
Wspomagam nauczyciela w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
W pracy kieruję się dobrem dziecka, bezpieczeństwem oraz dbam o życzliwą atmosferę w sali. Moim celem jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju dzieci. 

W wolnym czasie lubię czytać.

Barbara Pawlus przedszkole RozwijaMY Rajcza