Grupy przedszkolne

Dzieci rozwijają się w 5 grupach, podzielonych wiekowo.

Grupy przedszkolne

Dzieci rozwijają się w 5 grupach, podzielonych wiekowo

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia realizowane w ramach czasu w przedszkolu.